ການເຮັດ ໝັນ VHP

  • VHP Sterilization

    ການເຮັດ ໝັນ VHP

    ຊຸດຂອງ BDS-H ຂອງຢາຂ້າເຊື້ອໂລກ hydrogen peroxide ກະຈາຍໃຊ້ອາຍແກັສ hydrogen peroxide ເປັນຕົວແທນຂ້າເຊື້ອແລະຂ້າເຊື້ອ. ເໝາະ ສຳ ລັບຂ້າເຊື້ອພະຍາດໃນສະຖານທີ່ທີ່ຖືກກັກຂັງ, ໜ້າ ທໍ່ແລະອຸປະກອນຕ່າງໆ.